TENKESH Bt. ÁSZF

2021.04.21.

Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) tartalmazza a Tenkesh Bt tulajdonában lévő, https://www.tenkesh.hu weboldalon (a továbbiakban: honlap) elérhető szolgáltatás igénybevételének igénybe vevő (továbbiakban: felhasználó) általi használatának feltételeit. A Felhasználó a honlap használatával tudomásul veszi és elfogadja a jelen ÁSZF-ben foglaltakat.

Szolgáltató adatai

Név: TENKESH Oktató és Tanácsadó Bt.

Székhely: 8200 Veszprém, Egry József utca 25/A 2/6

Levelezési cím: 8200 Veszprém, Egry József utca 25/A 2/6

Email cím: kapcsolat@tenkesh.hu

Cégjegyzékszám: 19-06-508689

Bejegyző bíróság megnevezése: Veszprémi Törvényszék Cégbírósága 

Adószám: 22388748-1-19

Számlaszám: 10700189-45016303-51100005 (CIB Bank)

Tárhely szolgáltató adatai

Név: 3 IN 1 HOSTING Bt. 

Székhely: 2310 Szigetszentmiklós, Brassó u. 4/A.

Adószám: 22206118-2-13

Általános tudnivalók

A Tenkesh Bt. (a továbbiakban: Kiadó) elsősorban könyvek kiadásával, terjesztésével és értékesítésével foglalkozik. A könyvek online is megvásárolhatók.

A könyvek online értékesítése céljából a Kiadó működteti az Interneten elérhető www.tenkesh.hu honlapot (a továbbiakban: honlap). A Honlapon a Kiadó által működtetett webshopon (a továbbiakban: webshop) keresztül bárki megrendelheti és megvásárolhatja a Kiadó által közzétett könyveket.

A könyvek webshopon keresztül való megvásárlására a jelen magyar nyelvű általános szerződéses feltételekben (a továbbiakban: ÁSZF) foglaltak irányadók. Az ÁSZF a honlapon folyamatosan elérhető és hozzáférhető, előzetesen megismerhető. Az ÁSZF bárki által tárolható és a honlapon bármikor előhívható.

Vonatkozó jogszabályok

A Szerződésre a magyar jog előírásai az irányadóak, és különösen az alábbi jogszabályok vonatkoznak: 

 1. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről 
 2. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről 
 3. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről
  151/2003. (IX.22.) kormányrendelet a tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról 

45/2014. (II.26.) kormányrendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól 

19/2014. (IV.29.) NGM rendelet a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól 

 1. évi LXXVI. törvény a szerzői jogról
  2011. évi CXX. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

A felek közötti szerződés létrejötte

A szerződés megkötésére magyar nyelven van lehetőség. A megrendelés leadása elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak megfelelően irányadóak. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.

A Szolgáltató a felhasználót 48 órán belül tájékoztatja a visszaigazolásról. Ha a felhasználó nem kapja ezt meg 48 órán belül a visszaigazolást, úgy a felhasználó mentesül ajánlati kötöttsége alól, a megrendelt termékeket nem köteles átvenni.

A visszaigazoló e-mail tartalmazza:

 • az utaláshoz szükséges adatokat
 • a vásárlás során megadott személyes adatokat
 • a megrendelt termék(ek) nevét, árát
 • a választott fizetési és szállítási módokat
 • a rendelés sorszámát és dátumát

Regisztráció

A felhasználó (a továbbiakban: felhasználó) a honlapon a könyvek megvásárlása céljából és annak folyamata során regisztrálhat (a továbbiakban: regisztráció), de regisztráció nélkül is van lehetőség vásárlásra.

A regisztráció a felhasználó teljes és valós adatainak megadásával a regisztrációs felületen online történik a honlap felületén. A felhasználó tudomásul veszi, hogy a honlapon abban az esetben kerül sor sikeres regisztrációra, ha a felhasználó a regisztráció során a rendszer által felkínált valamennyi kötelezően kitöltendő adatot megadja.

A regisztráció véglegesítése előtt a felhasználónak az alábbi feltételeket el kell fogadnia:

 • A megadott jelszó harmadik személyekkel nem osztható meg és harmadik személyek által nem hozzáférhető módon tárolandó
 • A Regisztráció során teljes és valós információkat kell megadni
 • Jogi személyek regisztrációját csak a képviseletükre feljogosított személy végezheti

A regisztráció véglegesítése a Felhasználó részére a Kiadó felé fennálló ajánlattételi kötelezettség keletkezését jelenti. A regisztráció csak abban az esetben fogadható el, ha a felhasználó a regisztráció során a honlapon előzetesen megismerhető, jelen ÁSZF-et az “Elolvastam és elfogadom az Általános szerződési feltételek” szövegrész mellett található kis négyzet ikon kipipálásával kifejezetten elfogadja.

A regisztrációról a Kiadó a felhasználó részére a vásárló által a regisztráció során megadott e-mail címre késedelem nélkül visszaigazolást küld. A vásárlás és így a regisztráció egyúttal az írásbeli szerződésnek minősül jelen ÁSZF megkötésének időpontjában. Későbbiekben a felhasználó a regisztráció során megadott e-mail cím és jelszó használatával tud belépni a honlapra.

Megrendelés

A könyvek webshopon keresztüli megrendelésének és megvásárlásának folyamata a jelen pontban leírtak szerint történik.

A webshopon keresztül könyve(ke)t rendelő felhasználó vásárlónak is minősül (továbbiakban: vásárló). A vásárló minősülhet fogyasztónak vagy nem fogyasztónak, azaz céges vásárlónak.

A webshopon a vásárló az általa megrendelni kívánt könyvet a mellette található Kosárba gombra kattintva választhatja ki és adhatja meg a megrendelni kívánt mennyiséget. Az adott könyv bruttó ára minden esetben feltüntetésre kerül a könyv képi megjelenítése mellett.

A vásárló a könyv megrendelését a “Kosárba teszem” megnevezésű gombra kattintva kezdheti meg, mellyel a könyvet a virtuális kosarába (a továbbiakban: kosár) helyezi. A vásárló a kosara aktuális tartalmát a honlap jobb felső sarkában található kosár ikonra kattintva ellenőrizheti, és annak tartalmát szabadon változtathatja. A Kosár a vásárló által választott könyve(ke)t, valamint azok árát vagy összesített árát, valamint a kiszállítási és egyéb költségeket mutatja.

A megrendelés következő lépéseként a “Tovább a pénztárhoz” gombra kattintva a Vásárló megadja a megrendeléshez szükséges és kötelezően kitöltendő személyes és szállítási valamint számlázási adatokat.

A „Megrendelés elküldése” gombra kattintva véglegesíthető a rendelés, amelyről ezután emailben értesítést küldünk.

Céges vásárlás

A vásárló nem minősül fogyasztónak, ha a webshopon keresztül történő rendelés és vásárlás során szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenységén belül jár el vagy egyébként jogi személy (a továbbiakban: céges vásárló).

A céges vásárló által a könyv(ek) webshopon keresztül történő megrendelésére és megvásárlására a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben (a továbbiakban: Ptk.) foglalt általános szabályok irányadók. Így különösen a céges vásárló nem jogosult a vásárlót indokolás nélkül megillető elállási jog gyakorlására.

A Céges vásárló szerződésszegése esetén köteles megtéríteni a Kiadó ebből eredő valamennyi kárát és költségét.

A Kiadó a céges vásárló által az adott fizetési mód igénybevételéért a fizetési móddal összefüggésben felmerült általa viselt költséget meghaladó díjat indokolt esetben felszámíthat.

Céges vásárló esetében a kárveszély akkor száll át a céges vásárlóra, amikor a Kiadó a könyve(ke)t a posta vagy a futárszolgálat részére a céges vásárlónak való kiszállítás céljából átadja.

Árak

Az árak forintban értendők, tartalmazzák a 0%-os ÁFÁ-t. Az árak tájékoztató jellegűek. Nem zárható ki annak a lehetősége, hogy üzletpolitikai okból a Kiadó az árakat módosítsa. Az árak módosítása nem terjed ki a már megkötött szerződésekre.

Számla

A Kiadó minden vásárlás esetén számlát állít ki. A számla kiállításához az alábbi szolgáltatót veszi igénybe:

K-BOSS

 • KBOSS.hu Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (KBOSS.hu Kft.)
 • Székhely: 1031 Budapest, Záhony utca 7.
 • Cégjegyzékszám: 01-09-303201

Fizetési feltételek

A vásárló a rendelés során előre utalási mód közül tud választani. A rendelés leadása után a visszaigazoló emailben megadott adatok alapján tudja az utalást elvégezni. A Kiadó a vásárló által az adott fizetési mód igénybevételéért a fizetési móddal összefüggésben felmerült általa viselt költséget meghaladó díjat nem számít fel.

Szállítási feltételek

A készleten lévő termékeket a megrendelés visszaigazolását követően, a Magyar Posta szolgálattal küldjük.

Heti maximum két (2) alkalommal postázunk, előreláthatólag keddenként és csütörtökönként. A szállítási idő a szolgáltatótól függ és vis major esetén (pl. járvány helyzet) a megszokott szállítási időtől eltérhet.

A szállítási idő megváltoztatásának jogát fenntartjuk arra az esetre, ha tényleges készletünk eltérne a nyilvántartástól, pl. hibás termék. Ilyen esetben telefonon vagy e-mailben értesítjük.

Szállítási költség

A szállítási és csomagolási díjak a termékek súlyától függően Magyarország egész területén csomagonként az alábbiak szerint alakulnak:

 • 1db könyv belföldi megrendelése esetén: 1500,- Ft a szállítási és csomagolási díj összesen.
 • Több könyv együttes megrendelése esetén kérjük érdeklődjön kiadónknál az esetleges kedvezményekről, amelyek a szállítási díjakat is érinthetik. 
 • A külföldre történő szállítás díja szintén eltérő lehet — a postai díjszabástól függően.

Elállási jog

A vásárló fogyasztónak minősül, ha természetes személy és a könyv(ek) Webshopon keresztül történő megrendelése és megvásárlása során szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenységén kívül jár el (a továbbiakban: természetes vásárló).

A könyv(ek) megvásárlása esetén a természetes vásárlót indokolás nélküli elállási jog illeti meg a jelen pontban írtak szerint.

Az elállási jogot a természetes vásárló a megvásárolt könyv(ek) általa vagy az általa megjelölt személy általi átvételétől számított tizennégy (14) napon belül gyakorolhatja. A természetes vásárló elállási jogát az adásvételi szerződés létrejöttének és a könyv(ek) átvételének napja között is gyakorolhatja.

Az elállási jog a Kiadóhoz intézett, jelen ÁSZF 1. számú mellékletét képző nyilatkozat kitöltésével és aláírásával vagy egyébként az erre vonatkozó bármilyen egyértelmű nyilatkozat vagy annak másolatának Kiadó részére postai úton, e-mailben vagy személyesen történő eljuttatásával gyakorolható.

A Kiadó elérhetőségei:

 • Név: TENKESH Oktató és Tanácsadó Bt.
 • Székhely: 8200 Veszprém, Egry József utca 25/A 2/6
 • Levelezési cím: 8200 Veszprém, Egry József utca 25/A 2/6
 • Email cím: kapcsolat@tenkesh.hu

A természetes vásárló abban az esetben gyakorolja az elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát.

Az elállási jog gyakorlása esetén a Kiadó a természetes vásárló részére haladéktalanul, de legkésőbb az elállástól való tudomásszerzéstől számított harminc (30) napon belül téríti vissza a természetes vásárló részére a természetes vásárló által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, beleértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is.

Az elállási jog gyakorlása esetén a természetes vásárló köteles a Kiadó részre a könyve(ke)t indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának Kiadóval történt közlésétől számított tizennégy (14) napon belül visszaküldeni vagy átadni.

A természetes vásárló a könyv(ek) megrendelésekor tudomásul veszi és kifejezetten hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Kiadó a természetes vásárló részére visszatérítendő összeget nem a természetes vásárló által igénybe vette fizetési móddal megegyezően is visszatérítheti. A természetes vásárlót ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terheli.

Az elállási jog gyakorlása esetén a könyv(ek) közvetlen visszaküldésének költségeit a természetes vásárló viseli. A Kiadó nem vállalja a könyv(ek) visszaszállítását, visszafuvarozását. A természetes személy köteles a legköltséghatékonyabb szállítási módot választania a megvásárolt termék visszaküldésére. Ha a természetes vásárló kifejezetten a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választ, a Kiadó nem köteles visszatéríteni az ebből eredő többletköltségeket.

A természetes vásárló kizárólag akkor vonható felelősségre a könyv(ek)ben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a könyv(ek) jellegének és tulajdonságainak megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

A Kiadó a könyv(ek) vételárának visszatérítését mindaddig visszatarthatja, amíg a könyv(ek) a Kiadó részére átadásra nem került(ek) vagy amíg a természetes vásárló kétséget kizáróan nem igazolta a Kiadó felé a könyv(ek) visszaküldésének megtörténtét. A két időpont közül a Kiadó a korábbi időpontot köteles figyelembe venni.

Kellékszavatosság

A vásárló a Kiadó hibás teljesítése esetén a Kiadóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint. 

A vásárló az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: 

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Kiadó számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Végső esetben a szerződéstől is elállhat. 

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban a vásárló viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Kiadó adott okot. 

Vásárló köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. 

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha vásárló igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a Kiadó nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már a vásárló köteles bizonyítani, hogy az általa felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt. 

Termékszavatosság

Ingó dolog (termék) hibája esetén a vásárló kellékszavatossági igényt vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet. 

Termékszavatossági igényként a vásárló kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti. 

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal. 

Termékszavatossági igényét a vásárló a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti. 

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a vásárlónak kell bizonyítania. 

Jótállás

Hibás teljesítés esetén az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alapján az Eladó jótállásra köteles. 

Jogszabály írja elő a jótállás biztosítását az olyan tartós fogyasztási cikkek (pl.: műszaki cikkek, szerszámok, gépek) és alkatrészeik esetében, amelyek vásárlási értéke a 10 000 Ft-ot meghaladja. 

Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet határozza meg a kötelező jótállás eseteit. Az ezen esetkörbe nem tartozó termékek esetén az Kiadó jótállást nem vállal. A jótállási igény a jótállási határidőben érvényesíthető. 

A jótállás a szavatossági jogok (termék és kellékszavatosság) mellett érvényesül, alapvető különbség az általános szavatossági jogok és a jótállás között, hogy a jótállás esetén a fogyasztónak kedvezőbb a bizonyítási teher. 

A Kiadó a jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. 

Felhívjuk a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont a vásárlót a jótállásból fakadó jogok a szavatossági jogosultságoktól függetlenül megilletik. 

A jelen ÁSZF-ben írt szavatossági és jótállási jogok gyakorlásának határideje attól a naptól indul, amikor a vásárló a terméket átveszi.

Felelősség

A honlaphoz való hozzáférés aktiválását követően a felhasználó a vásárlás során megadott adatait bármikor módosíthatja, illetve köteles módosítani annak változása esetén. A Kiadó nem köteles az ennek elmulasztásából eredő, a felhasználót ért költség és kár viselésére.

A felhasználó tudomásul veszi, hogy a Kiadó nem felelős a webshop használatának következményeként a felhasználó számítógépében bekövetkezett hibáért, vírus által okozott kárért vagy bármilyen adatvesztésért, továbbá a felhasználó számítógépéhez, illetve hálózatához való jogosulatlan hozzáférésért vagy bármilyen más harmadik személynek felróható vagy vis maior eseménnyel összefüggő kárért.

A felhasználó a honlapot kizárólag saját felelősségükre használják, és a Kiadó nem felel olyan gondatlanul okozott kárért, amely a honlap használatából ered.

A Kiadó a honlapon harmadik személy(ek) által felhelyezett tartalmakra és internetes oldalakra mutató linkeket helyezhet el. Ilyen esetben a Kiadó a harmadik személyek által elhelyezett tartalmakért és internetes oldalakért semmiféle felelősséget nem vállal, és nem felel ezen oldalak tartalmának használatából eredő bármilyen kárért.

Szerzői jogok

Kiadó a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI törvényben (Szjtv.) foglaltak szerint 

kizárólagos felhasználási engedéllyel rendelkezik a könyvek mind Magyarországon, mind külföldön bárhol korlátlan példányszámban való bármilyen módon történő felhasználására, terjesztésére és ezért a Kiadót az ebből fakadó valamennyi jogosultság megilleti.

A vásárló – az Szjtv.-ben foglalt kivételekkel – különösen nem jogosult a könyvek többszörözésére, terjesztésére, nyilvános előadására, sugárzással vagy másként bármilyen módon a nyilvánossághoz való közvetítésére, átdolgozására és kiállítására.

A könyvek bármilyen szerzői jogi jogsértést megvalósító felhasználása esetén a jogsértővel szemben a Kiadó is közvetlenül felléphet és az általa szükségesnek tartott lépéseket a jogsértővel szemben megteheti.

A szerzői jog megsértése esetén a szerző a polgári jogi felelősség szabályai szerint kártérítést is követelhet. Az Szjtv.-ben szabályozott személyhez fűződő joga megsértése esetén a szerző a polgári jog általános szabályai szerint sérelemdíjat is követelhet.

Jog érvényesítés

Ha a természetes vásárlónak panasza merül fel, azokat a Kiadó felé, elérhetőségein írásban, e-mail útján is jelezheti. A Kiadó a természetes vásárló panaszára legkésőbb öt munkanapon belül a természetes vásárló által a vásárlás során megadott e-mail címére elektronikus levél útján ad választ.

Vita esetén a természetes vásárló a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes a békéltető testülethez is fordulhat (Melléklet II. pontja). A Kiadó székhelye szerint illetékes békéltető testület:

Ezen felül az 524/2013/EU rendelet 14. cikke szerint Szállító ezennel tájékoztatja a látogatókat, hogy az Unióban letelepedett, online adásvételi vagy szolgáltatási szerződésekben érintett kereskedők, valamint az Unióban letelepedett olyan online piacok számára létezik egy online vitarendezési platform, mely felhasználható a jogvitáik rendezéséhez. Az online vitarendezési platform elérhetősége: http://ec.europa.eu/odr weboldalon.  

 • Veszprémi Járási Hivatal, Műszaki engedélyezési, Fogyasztóvédelmi és Foglalkoztatási Főosztály:
 • Cím: 8200 Veszprém,Mindszenty J. u 3-5.
 • E-mail: veszprem.foglalkoztatas@veszprem.gov.hu
 • Központi telefonszám: +36 88 550 502

Egyéb rendelkezések

A Kiadó fenntartja magának a jogot a jelen ÁSZF megváltoztatására. A Kiadó a regisztrált felhasználót a változásokról e-mail útján értesíti, legalább azok hatályba lépését megelőző 5 (öt) nappal. Az e célra használt e-mail cím megegyezik a felhasználó által a regisztráció során megadott e-mail címmel. Amennyiben a felhasználó nem emel kifogást az értesítés kézhezvételétől számított 15 (tizenöt) napon belül, a megváltoztatott feltételeket a felhasználó által elfogadottnak kell tekinteni. Az e-mail általi értesítés írásbeli követelményeknek való megfelelőségét a felhasználó ezúton kifejezetten elismeri.

Jelen ÁSZF alkalmazásában írásbeli értesítésnek minősül az ajánlott postai küldemény és az e-mail útján történt tájékoztatás. A Kiadó elsősorban e-mail útján kommunikál a felhasználókkal. A vásárlás és/vagy a regisztráció során megadott e-mail címre történő megküldés esetén az üzenet fejrészében lévő, a Kiadó által generált dátumot követő 3 (három) munkanapot követő napon kézbesítettnek és a másik fél által olvasottnak fogadják el. A Kiadó és a felhasználó az e-mail útján küldött jognyilatkozatot kézírásos aláírás nélkül is a küldő fél jogszerűen aláírt nyilatkozatának fogadják el.

Jelen ÁSZF kizárólag írásban módosítható, egyéb formában történő módosítása érvénytelen. Ha a jogszabályok változásai szükségessé teszik jelen ÁSZF egyes előírásainak módosításait, felek az ÁSZF megfelelő módosításáig megállapodnak az alkalmazandó feltételekben.

A Kiadó jogosult a honlap karbantartása érdekében a honlaphoz való hozzáférést ideiglenesen szüneteltetni vagy korlátozni. Ez a szünetelés vagy korlátozás az e-mailben visszaigazoltan megrendelt könyvek kiszállítását nem befolyásolja.

Bármely félre történő hivatkozás az adott fél jogutódaira, törvényes képviselőjére és az általuk érvényesen engedményezett követelések jogosultjára is értendő.

A jelen ÁSZF-ben foglalt kötelezettségeket a felhasználó harmadik személyek részére semmilyen formában nem ruházhatja át és nem engedményezheti kivéve, ha ahhoz a Kiadó előzetesen, írásban, kifejezetten hozzájárul.

Jelen ÁSZF-re a magyar jog irányadó.

A felhasználók személyes adatainak kezelésére az Adatvédelmi tájékoztatóban foglaltak az irányadók.

Mellékletek

I.

Elállási nyilatkozatminta

(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében: (kérem írja ide a szerződés tárgyául szolgáló termék/termékek megnevezését)

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:

A fogyasztó(k) neve:

A fogyasztó(k) címe:

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

Kelt: 

II.

Békéltető testületek listája:

Baranya Megyei Békéltető Testület 

Cím: 7625 Pécs, Majorossy I. u. 36.

Telefonszám: 06-72-507-154
Fax: 06-72-507-152
E-mail: abeck@pbkik.hu; mbonyar@pbkik.hu 

Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület 

Cím: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4
Telefonszám: 06-76-501-500; 06-76-501-525, 06-76-501-523
Fax: 06-76-501-538
E-mail: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu

Honlap: www.bacsbekeltetes.hu 

Békés Megyei Békéltető Testület 

Cím: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.

Telefonszám: 06-66-324-976
Fax: 06-66-324-976
E-mail: eva.toth@bmkik.hu 

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület 

Cím: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.

Telefonszám:06-46-501-091;06-46-501-870 Fax: 06-46-501-099
E-mail: kalna.zsuzsa@bokik.hu 

Budapesti Békéltető Testület 

Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.

Telefonszám: 06-1-488-2131
Fax: 06-1-488-2186
E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu 

Csongrád Megyei Békéltető Testület 

Cím: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.

Telefonszám: 06-62-554-250/118 Fax: 06-62-426-149
E-mail: bekelteto.testulet@csmkik.hu 

Fejér Megyei Békéltető Testület 

Cím: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.

Telefonszám:06-22-510-310
Fax: 06-22-510-312
E-mail: fmkik@fmkik.hu 

Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület 

Cím: 9021 Győr, Szent István út 10/a.

Telefonszám: 06-96-520-217
Fax: 06-96-520-218
E-mail: bekeltetotestulet@gymskik.hu 

Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület 

Cím: 4025 Debrecen, Vörösmarty u. 13-15.

Telefonszám: 06-52-500-710
Fax: 06-52-500-720
E-mail: korosi.vanda@hbkik.hu 

Heves Megyei Békéltető Testület 

Cím: 3300 Eger, Faiskola út 15.

Telefonszám: 06-36-429-612 Fax: 06-36-323-615
E-mail: hkik@hkik.hu 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület 

Cím: 5000 Szolnok, Verseghy park 8. III. emelet 305-306.

Telefonszám: 06-56-510-621, 06-20-373-2570
Fax: 06-56-510-628
E-mail: bekeltetotestulet@jnszmkik.hu 

Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület 

Cím: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.

Telefonszám: 06-34-513-027 Fax: 06-34-316-259
E-mail: szilvi@kemkik.hu 

Nógrád Megyei Békéltető Testület 

Cím: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/A.

Telefonszám: 06-32-520-860
Fax: 06-32-520-862
E-mail: nkik@nkik.hu 

Pest Megyei Békéltető Testület 

Cím: 1119 Budapest, Etele út 59-61. II. emelet 240.

Levelezési cím: 1364 Budapest, Pf.: 81 Telefonszám: 06-1-269-0703
Fax: 06-1-474-7921 

E-mail: pmbekelteto@pmkik.hu 

Somogy Megyei Békéltető Testület 

Cím: 7400 Kaposvár, Anna u.6.

Telefonszám: 06-82-501-026 Fax: 06-82-501-046 

E-mail: skik@skik.hu 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület 

Cím: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.

Telefonszám: 06-42-311-544
Fax: 06-42-311-750
E-mail: bekelteto@szabkam.hu 

Tolna Megyei Békéltető Testület 

Cím: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25. III. Emelet

Telefonszám: 06-74-411-661
Fax: 06-74-411-456
E-mail: kamara@tmkik.hu 

Vas Megyei Békéltető Testület 

Cím: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.

Telefonszám: 06-94-312-356
Fax: 06-94-316-936
E-mail: vmkik@vmkik.hu 

Veszprém Megyei Békéltető Testület 

Cím: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1. földszint 116.

Telefonszám: 06-88-429-008
Fax: 06-88-412-150
E-mail: bekelteto@veszpremikamara.hu 

Zala Megyei Békéltető Testület 

Cím: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi u. 24.

Telefonszám: 06-92-550-513
Fax: 06-92-550-525
E-mail: zmbekelteto@zmkik.hu